menú

proceso

o proceso de modificación dun servizo é sempre o mesmo sen importar a canle pola que solicitaches a contratación (en tenda, por teléfono...).

en función do servizo que queiras cambiar, poden darse estes supostos.